הוראות התקנה ועדכון

לעת עתה ניתן להתקין את ‘מפרשי האוצר’ רק במחשב עם תכנת “אוצר החכמה”.
(אנו פועלים במרץ על פיתוח ‘מפרשי האוצר’ לכלל הציבור)

התקנה

להתקנה אנא חבר את הדיסק של אוצר החכמה (כדי למנוע בעיות חיבור הדיסק למחשב, מומלץ לא להתקין את התוכנה עם מפצל USB)

1. הורד את קובץ ההתקנה

לאחר הרכישה, יופיע המסך הבא, עם כפתור להורדת קובץ ההתקנה. קובץ זה זה נשלח גם במייל המאשר את הרכישה, וניתן להורדה גם כאן.

(הפעלת הקובץ ללא ביצוע תשלום מראש, תפעיל את התוכנה בגירסת הנסיון – ותאפשר צפיה ושימוש בדף הראשון בלבד של כל מסכת).

התקנת עדכון ל’מפרשי האוצר’: תהליך הורדת והתקנת העדכון זהה לתהליך ההתקנה הראשונה של התוכנה.

הורדת הקובץ מצריכה חיבור לאינטרנט. ניתן להוריד את הקובץ במחשב עם חיבור לאינטרנט, ולהשלים את ההתקנה במחשב אחר, עליו מותקנת תוכנת אוצר החכמה.

הורדת הקובץ עשויה להמשך מספר דקות.

אם הופיעה ההודעה הבאה, לחץ “שמור”.

2. התקן את ‘מפרשי האוצר’

(משלב זה ואילך לא נדרש עוד חיבור לרשת, והוא צריך להתבצע במחשב בו משתמשים בתוכנת אוצר החכמה).

הפעל את הקובץ שהורדת (setup.exe) על ידי לחיצה כפולה.
אם הופיעה ההודעה הבאה יש ללחוץ על ‘מידע נוסף’ (או More info), ולאחר מכן “הפעל בכל מקרה” או “Run anyway”:

לאחר מכן יופיע מסך ההתקנה הבא – יש ללחוץ על “התקן תוכנה”:

במידה ומפיע החלון הבא, פירוש הדבר שתוכנת מפרשי האוצר מותקנת אצלכם כמה פעמים במחשב.

יש לבחור בכונן אוצר החכמה שבו התקנתם את מפרשי האוצר וללחוץ על אישור.

במידה ואינכם יודעים מהו, או שלא הבנתם את משמעות ההודעה, יש לבחור באפשרות הראשונה וללחוץ על אישור. לאחר הסיום הפעילו שוב את ההתקנה, בחרו באפשרויות השנייה ולחצו על אישור. במידה ויש יותר משתי אפשרויות יש לחזור על התהליך עד לבחירת כל האפשרויות.

תוכנת ההתקנה תתחיל לרוץ והיא תוצג כך:

לאחר מכן יופיע חלון המבשר על סיום ההתקנה בהצלחה:

חפשו את קיצור הדרך על שולחן העבודה > הפעילו את התוכנה.

בהצלחה!
שימוש פורה ומועיל!

1.

בחלקו השמאלי של המסך
מוצג דף הגמרא המבוקש,
בו ניתן ללחוץ ולבחור בכל
קטע וקטע בגמרא,
רש”י או תוס’.