מחירון 'מפרשי האוצר'

גירסת הדיסק הקשיח | בשלב זה ההתקנה מתאפשרת ללקוחות דיסק-קשיח 'אוצר החכמה' בלבד

גירסת הדיסק הקשיח | בשלב זה ההתקנה מתאפשרת ללקוחות דיסק-קשיח 'אוצר החכמה' בלבד

חודשים

אדר תש"פ

1,390

ש"ח

1,830

ש"ח

399$

582$

חודשים

ניסן - אייר תש"פ

1,530

ש"ח

1,830

ש"ח

440$

582$

חודשים

סיון תש"פ - כ"ה אלול תשפ"א 2.9.2021

1,680

ש"ח

1,830

ש"ח

525$

582$

חודשים

כ"ה אלול תשפ"א ואילך

1,830

ש"ח

מחיר מלא

582$

חודשים

אדר תש"פ

1,390

ש"ח

1,830

ש"ח

399$

582$

חודשים

ניסן-איר תש"פ

1,530

ש"ח

1,830

ש"ח

440$

582$

חודשים

סיון תש"פ - כ"ה אלול תשפ"א 2.9.2021

1,680

ש"ח

1,830

ש"ח

525$

582$

$

חודשים

כ"ה אלול תשפ"א ואילך

1,830

ש"ח

מחיר מלא

582$

חודשים

אדר תש"פ

1,390

ש"ח

1,830

ש"ח

399$

582$

חודשים

ניסן-איר תש"פ

1,530

ש"ח

1,830

ש"ח

440$

582$

חודשים

סיון תש"פ - כ"ה אלול תשפ"א 2.9.2021

1,680

ש"ח

1,830

ש"ח

525$

582$

$

חודשים

כ"ה אלול תשפ"א ואילך

1,830

ש"ח

מחיר מלא

582$

*המחירים בדולרים משתנים מעת לעת, לפי יחס הדולר – שקל.

תוכנת ‘מפרשי האוצר’ נמכרת כעת ב-1,680 ₪ (כולל מע”מ).
לעת עתה, לא הושלמה עדיין העבודה על כל המסכתות, והן מתעדכנות ונוספות בהדרגה.
המחיר כולל בתוכו את כל המסכתות והעדכונים שיתווספו בהמשך עד להשלמת הש”ס.

מדי כל שלב של התקדמות הפרויקט לשלב הגמר, יעלה מחיר התוכנה בהתאמה, עד למחירו המלא: 1,830 ₪ כולל מע”מ, עת יושלם הפרויקט לחלוטין בעז”ה.

☜ ניתן לבצע פריסת תשלומים ל-10 תשלומים שווים.
החוזה/ההתקשרות עם החברה נעשית בכפוף ועל פי היתר העסקה המופיע באתר /במשרדי החברה.

*שים לב – כרטיסי אשראי מחו”ל אינם יכולים לשלם ביותר מתשלום אחד.‏

1.

בחלקו השמאלי של המסך
מוצג דף הגמרא המבוקש,
בו ניתן ללחוץ ולבחור בכל
קטע וקטע בגמרא,
רש”י או תוס’.