מחירון 'מפרשי האוצר'

גירסת הדיסק הקשיח | בשלב זה ההתקנה מתאפשרת ללקוחות דיסק-קשיח 'אוצר החכמה' בלבד

גירסת הדיסק הקשיח | בשלב זה ההתקנה מתאפשרת ללקוחות דיסק-קשיח 'אוצר החכמה' בלבד

חודשים

אדר תש"פ

1,390

ש"ח

1,830

ש"ח

399$

582$

חודשים

ניסן - אייר תש"פ

1,530

ש"ח

1,830

ש"ח

440$

582$

חודשים

סיון תש"פ - כ"ה אלול תשפ"א 2.9.2021

1,680

ש"ח

1,830

ש"ח

525$

582$

חודשים

כ"ה אלול תשפ"א ואילך

1,830

ש"ח

מחיר מלא

582$

חודשים

אדר תש"פ

1,390

ש"ח

1,830

ש"ח

399$

582$

חודשים

ניסן-איר תש"פ

1,530

ש"ח

1,830

ש"ח

440$

582$

חודשים

סיון תש"פ - כ"ה אלול תשפ"א 2.9.2021

1,680

ש"ח

1,830

ש"ח

525$

582$

$

חודשים

כ"ה אלול תשפ"א ואילך

1,830

ש"ח

מחיר מלא

582$

חודשים

אדר תש"פ

1,390

ש"ח

1,830

ש"ח

399$

582$

חודשים

ניסן-איר תש"פ

1,530

ש"ח

1,830

ש"ח

440$

582$

חודשים

סיון תש"פ-אלול תשפ"א

1,680

ש"ח

1,830

ש"ח

525$

582$

חודשים

כ"ה אלול תשפ"א
ואילך

1,830

ש"ח

מחיר מלא

582$

*המחירים בדולרים משתנים מעת לעת, לפי יחס הדולר – שקל.

☜ ניתן לבצע פריסת תשלומים ל-10 תשלומים שווים.
החוזה/ההתקשרות עם החברה נעשית בכפוף ועל פי היתר העסקה המופיע באתר /במשרדי החברה.

*שים לב – כרטיסי אשראי מחו”ל אינם יכולים לשלם ביותר מתשלום אחד.‏

1.

בחלקו השמאלי של המסך
מוצג דף הגמרא המבוקש,
בו ניתן ללחוץ ולבחור בכל
קטע וקטע בגמרא,
רש”י או תוס’.